Състояние на блогосферата (2011)

Всяка година Technorati публикуват своя анализ за състоянието на световната блогосфера и промените, които са настъпили през изминалата година, както и някои тенденции, които се наблюдават. Ето го тазгодишния (на английски), разделен на 3 части + въведение и методология: Въведение и методология Част 1 Част 2 Част 3 Интересно и полезно четиво е, макар и […]

Предефиниране на блогването

В една своя публикация във Facebook споделих желанието си и интереса си да експериментирам с различни видове блогване и създаване на нови съдържания. Този ми интерес беше и продължава да е мотивиран от факта, че блогването е мъртво, остаряло като концепция1, а от друга – допълнително стимулирано от темата на уеб семинара на БГ Сайт […]