Бавна помощ

бавна помощ
(click за голям размер в Picasa)

Поредната подвеждаща реклама. Въпреки че надписът гласи „Бърза помощ“, иде реч за „Бавна помощ“ – идва бавно, защото бързо не може – бучи, трака и оставя резервни части по пътя…