Categories
PR

5 основни форми на убеждаване

убеждаване

  1. Привличане и задържане на вниманието – предизвикване на интерес чрез разпространение на информация;
  2. създаване на взаимоотношения – идентифициране на субекта и обекта на комуникация;
  3. възбуждане на отношение – предизвикване на емоционална реакция, възприемане на силните мотиви;
  4. пораждане на доверие – откликване на съобщенията;
  5. включване и действие – предизвикване на реакция, следване модел на поведение.

By Димитър Цонев

Аз съм Димитър Цонев и съм независим уеб стратег и анализатор — изследвам какво се е променило в дигиталния свят и как то дава отражения на бизнеса, както и за начини, по които да се подобри използването на новите технологии.

Също така съм дигитален футурист — следя за новите тенденции и начините, по които те ще окажат или вече оказват влияние на бизнеса и отделните потребители.

Повече за мен можете да прочетете на тази страница, а можете да се свържете с мен по някой от следните начини.

Вашият коментар