За сайта

Diary of a GreggBlogodat (Блогодат) старира през 2003, като изцяло личен блог и с името „Дневникът на един Gregg“. С годините претърпя метаморфози както откъм съдържание, така и откъм име. Днес той е личният и кариерен сайт и блог на Димитър Цонев. Сайтът е мястото за споделяне на мнения за всичко, свързано с дигиталното и социалнто, но също и за култура и изкуство.

Целта на сайта е да събира на едно място личното мнение как фирми и хора могат да се възползват от дигиталната среда и как тя променя начина на мислене и стратегията им.

Декларация

Всички публикации в „Блогодат“ съдържат само и единствено личното мнение на автора по темите. Написаното не е задължително да представя гледната точка на фирмата/фирмите, за които той работи или е работил, нито на техните клиенти, и не ги обвързва по никакъв начин. Полага се усилие да бъдат оповестени на видно място всички потенциални конфликти на интереси, които могат да възникват. В това число спадат текущи клиенти и конкуренти или фирми, с които авторът е свързан по един или друг начин. Ако той е работил с някоя фирма или организация, за която се споменава, това ще бъде оповестявано, ако е релевантно.